Toelichting

De oorsprong van de naam Eenigenburg

1287: Eningenburch

1289: Eninchenborch

1477: Enichenburg

Waarschijnlijk is de naam een samenstelling van de geslachtsnaam En(n)ing(a), te omschrijven als Enno en de Zijnen, en burg (versterkte hoogte of voorname hoeve).

Een andere verklaring kunnen we vinden in het oud-Fries: Eeninge komt van Ee (is water) en Nige (is vlakbij. Vlak bij de pas ingepolderde (1557) Zijpe dus.
Bron: De Omringexpres.

Twee prachtige kadastrale kaarten van Eenigenburg met bijbehorend grondgebied uit 1819. Net na de Napoleontische tijd en de eenwording van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Koning Willem 1 werd in 1815 tot koning gekroond.

Opmerkelijk is het aantal huizen. 31 stuks. Kerk en boerderij de Ven op Dijkstal meegeteld, sommige woningen werden door meerdere gezinnen tegelijk bewoond.

(De kaartjes zijn aangeleverd door John van Lunsen, amateurarcheoloog)

 Document uit 1812 met de nummering van de huiseigenaren, in de tweede kolom de bewoners van destijds

In het huidige dorpje Eenigenburg waren oorspronkelijk minimaal vier terpen aanwezig, waarvan er één, de Stoit, in opdracht van Jan van Scorel, in ca 1551 is afgegraven. Dit met betrekking tot de drooglegging van polder ‘de Zijpe’ en het versterken van de West-Friese Zeedijk ter plaatse (restant de dijk op- en afgang naar Burgerbrug en naar alle waarschijnlijkheid de terp waar de kerk op staat.)

De hoofdterp van het dorp is ‘het Hoogt’ of ‘Wierd’. Verder zijn de terp ‘Harke’ (de Hoge Buurt) en de restanten van een terp ‘het Statje’.
Dit ter verduidelijking over de benamingen van de woonplekken in het dorp.

Op deze site vindt u de namen van de toenmalige en huidige inwoners van Eenigenburg, geregistreerd vanaf ±1850.

Wel heb ik de oude nummering aangehouden, zoals oudoom Willem Meijles ze allemaal in 1956 heeft benoemd en beschreven. (er is een omnummering geweest in ±1949 en daarna weer vóór het invoeren van de postcode ±1973)

Om het wat overzichtelijker te maken en te houden heb ik het dorp in 7 delen opgesplitst, in de vanouds bekende benamingen (voor de invoering van de postcode, officieel in 1978)

Vroeger                           Plattegrond            Nu
1 Het Statje                        (oranje)                   Burchtweg
2 Surmerhuizerweg            (paars)                    Kerkweg
3 Hoge Buurt (terp Harke)  (grijs)                      Surmerhuizerweg
4 Kerkelaan                        (rood)                     Surmerhuizerweg
5 De Buurt                          (blauw)                   Surmerhuizerweg
6 ’t Hoogt (de Wierde)        (roze)                      Surmerhuizerweg
5 vervolg De Buurt             (blauw)                    Surmerhuizerweg
7 Selschardijk                     (groen)                   Selschardijk

 

Kaart omgeving Eenigenburg en een gedeelte van De Zijpe.

 

 

 

Een kaart met namen van de stukjes land aan de noordkant van Eenigenburg en Dijkstal.
Geerzen, weiden, weidjes, bouw, land , stuk en akker, zelfs familienamen,
zo werden de landerijen omschreven vóór de ruilverkaveling van 1958/59.

De ingetekende boerderijen zijn die van Dijkstal. De onderste ( de Ven) is de boerderij van de familie Schouten,
uitsluitend via een schuit vanuit Eenigenburg te bereiken of een landpad vanaf Dijkstal.

                           Noordkant van Eenigenburg en Dijkstal, 1958/59.

 

Linkerkaart is het grondgebied tussen Krabbendam en Eenigenburg met de bijbehorende benamingen van de akkers en weiden. (De namen van weiden en akkers zijn erop gezet door Cees Wagenaar uit Krabbendam)